Avustusta asuinrakennusten energiaremontteihin

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin, eikä se ole tulosidonnaista. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joka tarjoaa myös neuvontaa avustusten hakemisessa.

Avustusta voi saada suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen. Korjaukset saa aloittaa vasta avustushakemuksen toimittamisen jälkeen. Avustusta voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajat sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat.

Avustusta haetaan ennakkoon ARAsta, ja hakemuksessa tulee olla laskelmat lähtötilanteesta, korjauksen vaikutuksesta energiatehokkuuteen sekä asiantuntijan laatima selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä. Avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella.

Avustuksen saaminen edellyttää energiatehokkuuden merkittävää paranemista. Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmien säätöön ja toimivuuden varmistamiseen. Avustusta myönnetään enintään 50% hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Lisätietoja ja hakemusohjeet löytyvät ARA:n verkkosivuilta. Huomioi, että energiatehokkuusavustuksen saaminen voi vaikuttaa kotitalousvähennykseen. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löytyy verottajan sivuilta.

Lue lisää ARAn sivuilta: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Lue lisää kotitalousvähennyksestä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/

 

LATAA HAKUOHJE:

Avustettavat korjaukset ja avustuksen laskenta

Yksittäisen toimenpiteen kustannuksista voidaan huomioida avustuksen laskennassa vain tietty, kullekin toimenpiteelle määritelty osuus. Avustuksen laskentaan hyväksyttävät osuudet vaihtelevat 20-100 %:n välillä. Avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista. 

Kaikkien eri toimenpiteiden avustettavat osuudet lasketaan yhteen. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden.

Suositus: Käytä pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa E-lukulaskelmien teossa

ARA suosittelee, että käytät pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa E-lukulaskelmien teossa. Alueellasi toimivat pätevöityneet laatijat löydät ARAn energiatodistusrekisterin laatijahaulla: Energiatodistusrekisteri.fi

Loading...