LÄHDE: Verohallinto, 2023.

Öljylämmityksestä luopuminen - Kotitalousvähennys, Ely-tuki ja ARA-avustus energiaremontteihin

Pientalon omistajat voivat saada tukea öljylämmityksestä luopumiseen ja muihin energiaremontteihin. Tarjolla on kolme erilaista tukimuotoa: kotitalousvähennys, Ely-tuki ja ARA-avustus. On tärkeää selvittää kunkin tukimuodon sopivuus ja määrä omalle kiinteistölle.

Kotitalousvähennys mahdollistaa alennuksen työn osuudesta. Vuosina 2022–2027 tukea öljylämmityksestä luopumiseen voi saada kotitalousvähennyksenä 60 % (max. 3500 euroa), ja muihin kodin remontteihin kotitalousvähennys on 40 % työn osuudesta (maks. 2 250 euroa). Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, ja sitä voivat saada molemmat puolisot erikseen.

Ely-avustus tarjoaa tukea pientalon öljylämmityksestä luopumiseen. Siirtyessä kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun voi saada 4 000 euron avustuksen. Muille lämmitysmuodoille avustus on 2 500 euroa.

ARA:n energia-avustus myönnetään energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Avustus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista, enintään 4 000 tai 6 000 euroa. Energiatehokkuuden arviointi tapahtuu E-lukulaskelmalla, ja mahdollisia avustuskohteita ovat esimerkiksi lämmitysmuodon, ikkunoiden tai ovien vaihtaminen.

Yksinasuvat voivat saada Ely-keskuksen tai ARA:n avustuksia, jotka ovat usein suurempia kuin kotitalousvähennys. Kahden aikuisen taloudessa tukimuodon sopivuutta ja määrää kannattaa kuitenkin vertailla huolellisesti. Ammattilaiset auttavat myös parhaan tukimuodon valinnassa, säästöjen laskemisessa ja avustuksen hakemisessa.

Esimerkki: Öljylämmityksen vaihtaminen ilma-vesilämpöpumppuun kotitalousvähennyksen jälkeen voi maksaa kokonaisuudessaan 14 000 euroa. Kotitalousvähennyksen ansiosta työn osuus saadaan noin 20 % alennuksella, eli lopullinen hinta ostajalle olisi noin 11 100 euroa.

Lue lisää Elyn sivuilta: https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

Lue lisää ARAn sivuilta: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat

Lue lisää Vero.fi sivuilta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/81182/kotitalousv%C3%A4hennys-asunnon-kunnossapito--ja-perusparan-nust%C3%B6ist%C3%A4-sek%C3%A4-%C3%B6ljyl%C3%A4mmityksest%C3%A4-luopumisesta-aiheutuneista-t%C3%B6ist%C3%A4/

Loading...